2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] If I Were You – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

If I Were You – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

오늘도 이렇게 하루가 지나가네

Ô nưn tô I roh kê ha ru ka chi na ka nê
온종일 나 너만을 위해 보냈는데

Ôn chông in na no ma nư  ruy he bô nes nưn tê

네가 가장 좋아하는 옷을 꺼내 입고

Nê ka ka chang chô ha ha nư nô sưn ko ne ip cô
거울에 비친 가장 아름다워야 할 내 모습은

Ko u rê bi chin ka chang a rưm ta quơ ya han ne mô sư pưn
초라하게만 보여

Chô ra ha kê man bô yo
눈치 없는 밤 하늘은 너무 아름다워

Nun chi op nưn bam ha nư rưn no mu a rưm ta quơ

네가 나로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
내가 너로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
단 하루라도 느껴 봤으면 해

Ta ha ru ra tô nư kyê boas sư myon he
너의 마음 나의마음

no ê ma ưm ma ê ma ưm

내가 너를 사랑했으면 해 네가 나를 사랑했으면 해

Ne ka no rưn sa rang hes sư myon he nê ka na rưn sa rang hes sư myon he
단 하루라도 함께 했으면 해널 후회 없이 보내줄 수 있게

Tan ha ru ra tô ham kê hes sư myon he non hu hê op si bô ne chun su is kê

눈앞에 있는 걸 다 던져버리고 싶지만 크게 소리 지르고 싶지만
nu na phê is nưn kon ta ton chyo bo ri cô siph chi man khư kê sô ri chi rư cô siph chi man
그걸 듣는 건 나 혼자뿐인걸 타들어 가는 촛불과 함께

Cư kon tưt nưn kon na hôn cha bun in kon tha tư ro ka nưn chôs bôn koa ham kê
얼마 남지 않은 내 마음 아름다운 이 집이 감옥처럼 느껴져

On ma nam cha an hưn ne ma ư ma rưm ta u ni chi pi ka môk cho rom nư kyo chyo
눈치 없는 밤 하늘은 너무 아름다워

Nun chi op nưn bam ha nư rưn no mu a rưm ta quơ

네가 나로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
내가 너로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
단 하루라도 느껴봤으면 해

Ta ha ru ra tô nư kyê boas sư myon he
너의 마음 나의 마음
no ê ma ưm ma ê ma ưm
내가 너를 사랑했으면 해 네가 나를 사랑했으면 해

Ne ka no rưn sa rang hes sư myon he nê ka na rưn sa rang hes sư myon he
단 하루라도 함께 했으면 해 널 후회 없이 보내줄 수 있게

Tan ha ru ra tô ham kê hes sư myon he non hu hê op si bô ne chun su is kê

가끔 나도 너처럼 다 뒤로하고 밖으로 나가

Ka cưm na tô no cho rom ta tuy rô ha cô bak cư rô na ka
술로 아픔을 웃음으로 슬픔을 씻어 내리고 싶어 하지 않을 뿐

Sun lô a phư mư ru sư mư rô sưn phư mưn si so ne ri cô si pho ha chi an hưn bun

네가 나로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
내가 너로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
단 하루라도 느껴 봤으면 해

Ta ha ru ra tô nư kyê boas sư myon he
너의 마음 나의 마음
no ê ma ưm ma ê ma ưm
내가 너를 사랑했으면 해 네가 나를 사랑했으면 해

Ne ka no rưn sa rang hes sư myon he nê ka na rưn sa rang hes sư myon he
단 하루라도 함께 했으면 해널 후회없이 보내줄 수 있게

Tan ha ru ra tô ham kê hes sư myon he non hu hê op si bô ne chun su is kê

네가 나로 살아봤으면 내가 너로 살아봤으면

Nê ka na rô sa ra boas sư myon ne ka no rô sa ra boas sư myon
단 하루라도 느껴봤으면 널 후회없이 보내 줄 수 있게

Tan ha ru ra tô nư kyê boas sư myon non hu hê op si bô ne chun su is kê

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] 2NE1 – Gotta Be You

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

2NE1  – Gotta Be You
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

새로운 만남은 싫어 왠지 몰라도
Se rô un man na mưn sin ho quen chi môn la tô
여전히 네가 많이 미워 아직도
Yo chin hi nê ka man hi mi quơ a chik tô
운명 같던 만남이
Un myong kat ton man na mi
이젠 님에서 남이
I chên ni mê so na ma
되어 떠나갔어 아직도 맴도는 너의 향기
Tue o to na kas so a chik tô mem tô nưn no ê hyang ki
We used to be all turnt up
우린 멀어졌어 점점
U rin mo ro chyos so chom chom
넌 아니라 했지만 두고 봐
No na ni ra hes chi man tu cô boa
사랑의 역전
Sa rang ê yok chon
오늘도 외쳐
Ô nưn tô que chyo
그전처럼
Cư chon cho rom
let’s go
앞으로
a phư rô
rewind
처음으로 X O
cho ư mư rô XO

아직도 널 잊지 못하고 있는 내 모습이 나 싫은데
a chik tô no rick chi môs ha cô is nưn ne mô sư pi na sin hưn tê
잊으려 잊으려 해도 그게 안돼
I chư ryo I chư ryo he tô cư kê an tuê
everyday
너 아니면 안 된다고 끝이란 있을 수 없다고
no a ni myon an tuen ta cô cư thi ra nis sưn su op ta cô

It ain’t over til it’s over
It ain’t over til it’s over
It ain’t over til it’s over

너의 사랑이 날 망쳐도 날 아프게 한대도
no ê sa rang I nam mang chyo tô na ra phư kê han te tô
내겐 오직 너 하나뿐
ne kê nô chik no ha na bun
내 사랑은 너로 시작해 너로 끝나
ne sa rang ưn no rô si chak he no rô kưt na
이 자리에
I cha ri ê
Waiting for you
너 아님 안돼 No
No a nim an tuê No
My one and only oh oh oh
너 아님 안돼 No
No a nim an tuê No
내 곁엔 너 아니면 안돼 난
ne kyo thên no a ni myo nan tuê nan

다시 날 가둬 너라는 감옥에
Ta sin an ka tươ no ra nưn ka mô kê
너 없는 현실이 가혹해
No op nưn hyon si ri ka hôk he
죽을 만큼 힘들어도
Chu cưn man khưm him tư ro tô
I don’t care
난 여우니까 목숨이 아홉 개
Na nyo u ni ka môk su mi a hôp ke
수백 번 날 부숴도 매섭게 몰아치는 너란 파도
Su bek bon nan bu sươ tô me sop kê mô ra chi nưn no ran pha tô
I’m Okay
아파도 사랑 앞에 난
A pha tô sa rang a phê nan
desperado
누가 뭐라 하던 간에
nu ka mươ ra ha ton ka nê
난 아무도 상관 안 해
na na mu tô sang koa nan he
우리 같이 춤추던 그 노래는 아직 안 끝났기에
u ri ka thi chum chu ton cư nô re nư na chi kan kưth nas ki ê
널 향해 지금 외쳐
non hyang he chi cưm quê chyo
그전처럼 let’s go
Cư chon cho rom let’s go
앞으로 rewind
a phư rô rewind
처음으로 X O
cho ư mư rô XO

마지막이라고 차갑게 말하던 네 모습이 싫은데
Ma chi ma ki ra cô cha kap kê man ha ton nê mô sư pi sin hưn tê
지우려 지우려 해도 자꾸 난 널 그리네
Chi u ryo chi u ryo he yo6 cha ku nan non cư ri tê
너 아니면 안 된다고 끝이란 있을 수 없다고
ni a ni myo nan tuên ta cô cư thi ra nis sưn su op ta cô

It ain’t over til it’s over
It ain’t over til it’s over
It ain’t over til it’s over

너의 사랑이 날 망쳐도 날 아프게 한대도
no ê sa rang I nam mang chyo tô na ra phư kê han te tô
내겐 오직 너 하나뿐
ne kê nô chik no ha na bun
내 사랑은 너로 시작해 너로 끝나
ne sa rang ưn no rô si chak he no rô kưt na
이 자리에
I cha ri ê
Waiting for you

너 아님 안돼 No
No a nim an tuê No
My one and only oh oh oh
너 아님 안돼 No
No a nim an tuê No
내 곁엔 너 아니면 안돼 난
ne kyo thên no a ni myo nan tuê nan

눈을 감아도 생각나
nun ưn ka ma tô seng kak na
니 얼굴 표정 하나하나
ni on kun phyo chong ha na ha na

넌 나의 첨이자 마지막 사랑이야
Non na ê cho mi cha ma chi mak sa rang I ya
don’t say good bye
너의 사랑이 날 망쳐도 날 아프게 한대도
no ê sa rang I nam mang chyo tô na ra phư kê han te tô

내겐 오직 너 하나뿐
ne kê nô chik no ha na bun

내 사랑은 너로 시작해 너로 끝나
ne sa rang ưn no rô si chak he no rô kưt na

이 자리에
I cha ri ê
Waiting for you
너 아님 안돼 No
No a nim an tuê No
My one and only oh oh oh
너 아님 안돼 No
No a ni man tue No
내 곁엔 너 아니면 안돼 난
Ne kyo thên no a ni myo nan tuê nan

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Baby I Miss You – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Baby I Miss You – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 
Baby I miss you
네가 보고 싶어 아직 표현할 수 없지만
Boy I miss you so much
너의 모습이 떠올라 하루 종일
no ê mô sư pi to ôn la ha ru chô in
All I’m doing all day is
Thinking about you

You a young boy
I see you
네가 다 보여 네 안에 내가 보여
nê ka ta bô yo nê a nê ne ka bô yo
너의 행동에 그저 미소 짓게 돼
no ê heng tông ê cư cho mi sô chis kê tuê
너는 bad boy 괜찮아
no nưn BAD BOY kuen chan ha
play that game boy
I can handle it

들키고 싶지 않아 널 향한 내 마음을 하지만
tưn khi cô sip chi an ha non hyang han ne ma ư mưn ha chi man
I don’t care
I’m a let it show
I’m a let it show

Baby I miss you
네가 보고 싶어 아직 표현할 수 없지만
Boy I miss you so much
너의 모습이 떠올라 하루 종일
no ê mô sư pi to ôn la ha ru chô in
All I’m doing all day is
Thinking about you

Boy
잊을 수 없어 너가 처음 내게 던진 말은
i chưn su op so no kla cho ưm ne kê ton chin ma rưn
hey what’s up
어색하지 않은 표정은 마치
o sek ha chi an hưn phyô chong ưn ma chi
예전부터 이미 아는 사이 같았지
yê chon bu tho i mi a nưn sa i ka thas chi
I’ll be your star
내가 담긴 네 두 눈은 빛이나
ne ka tam kin nê tu nu nưn bi chi na
머릴 떠나지 않아 네가
mo rin to na chi an ha nê ka
Oh my god
아무도 없는 곳으로 떠나자
a mu tô op nưn cô sư rô to na cha
Now

들키고 싶지 않아 널 향한 내 마음을 하지만
tưn khi cô sip chi an ha non hyang han ne ma ư mưn ha chi man
I don’t care
I’m a let it show
I’m a let it show

Baby I miss you
네가 보고 싶어 아직 표현할 수 없지만
nê ka bô cô si pho a chik phyô hyon han su op chi man
Boy I miss you so much
너의 모습이 떠올라 하루 종일
no ê mô sư pi to ôn la ha ru chô in
All I’m doing all day is
Thinking about you

When I look into your eyes
You set me free
Just look into my eyes
I’ll let you see everything
We don’t need anything
in our secret world
Nobody’s invited
It’s just you and me always

너와 이 길을 걷고 싶어 나는
no woa i ki rưn kot cô si pho na nưn
언젠가는 꼭 너의 눈을 보고
on chên ka nưn côk no ê nu nưn bô cô
사랑한다 말해 주고 싶어
sa rang han ta man he chu cô si pho
널 믿는다 말하고 싶어
non mit nưn ta man ha cô si pho

Baby I miss you
네가 보고 싶어 아직 표현할 수 없지만
nê ka bô cô si pho a chik phyô hyon han su op chi man
Boy I miss you so much
너의 모습이 떠올라 하루 종일
no ê mô sư pi to ôn la ha ru chô in
All I’m doing all day is
Thinking about you

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] CRUSH – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

CRUSH – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

난 모든 여자들의
nan mô tư nyo cha tư rê
뜨거운 crush
tư ko un CRUSH
너의 심장을
no ê sim chang ưn
뛰게 하는 rush
tuy kê ha nưn RUSH
예쁜 언니들은 날 좋아해
yê bưn on ni tư rưn nan chô ha he
날 좋아하면 예뻐지니까
nan chô ha ha myon yê bo chi na ka

They love me cuz im hot
They love me cuz im cold
They love me cuz im real
They love me cuz I kill (x2)

난 두려울 게 하나 없지
nan tu ryo un kê ha na op chi
나도 내 자신이
na tô ne cha si ni
무섭게 느껴져
mu sop kê nư kyo chyo
난 바빠
nan ba ba
넌 TV 도 안 보니
non TV tô an bô ni
지금 나가
chi cưm na ka
말 시키지 마
man si khi chi ma

나처럼 춤 출수
na cho rom chum chun su
있다고 생각하면 나와
is ta cô seng kak ha myon na woa
죽여줄게 나 하나로
chu kyo chun kê na ha na rô
너를 미치게 하는 이 music
no rưn mi chi kê ha nư ni MUSIC
소리 들리니
sô ri tưn li ni
MINZY they love me

난 싸가지
nan sa ka chi
난 뭘 해도 내 멋대로지
nan mươn he tô ne mos te rô chi
난 싸가지
nan sa ka chi
모두 알잖아
mô tu an chan ha
I don’t care
난 싸가지
nan sa ka chi
난 조금도 아쉽지 않지
nan chô cưm tô a suyp chi an chi
많은 걸 바라지는 마
man hưn kon ba ra chi nưn ma
난 아무도 못 말리는 싸가지
na na mu tô môs man li nưn sa ka chi
They love me cuz im hot
They love me cuz im cold
They love me cuz im real
They love me cuz I kill (x2)

I got 21 big brothers
To me you ain’t big brother
난 예쁜 입술로
na nyê bư nip sun lô
거침없이 말해
ko chi mop si man he
날 건들면
nan kon tưn myon
바보 너만 손해
ba bô no man sôn he

Valentines day everyday
큐피트도 나와
khuy phi thư tô na woa
사랑에 빠졌지
sa rang ê ba chyos chi
내 웃는 얼굴에
ne us nư non ku rê
속지는 마
sôk chi nưn ma
난 위험하니까
na nuy hom ha ni ka

난 싸가지
nan sa ka chi
난 뭘 해도 내 멋대로지
nan mươn he tô ne mos te rô chi
난 싸가지
nan sa ka chi
모두 알잖아
mô tu an chan ha
I don’t care
난 싸가지
nan sa ka chi
난 조금도 아쉽지 않지
nan chô cưm tô a suyp chi an chi
많은 걸 바라지는 마
man hưn kon ba ra chi nưn ma
난 아무도 못 말리는 싸가지
na na mu tô môs man li nưn sa ka chi

They love me cuz im hot
They love me cuz im cold
They love me cuz im real
They love me cuz I kill (x2)

Come and get it i kill
Come and get it i kill
Yeah Come and get it i kill
Come and get it i kill

놀자 hey hey hey 놀자
nôn cha hey hey hey nôn cha
놀자 hey hey hey 놀자
nôn cha hey hey hey nôn cha
놀자 hey hey hey 놀자
nôn cha hey hey hey nôn cha
놀자 hey hey hey 놀자
nôn cha hey hey hey nôn cha
hey

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Come Back Home – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Come Back Home – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Baby I Miss You – 2NE1

CRUSH – 2NE1

***

One two three
넌 나를 떠났지만
non na rưn to nas chi man
어딘가에서 너의 숨소리가 들려와
o tin ka ê so no ê sum sô ri ka tưn lyo woa

또 다시
tô ta si
Four five six
빨간 눈물이 내려와
ban kan nun mu ri ne ryo woa
나를 안던 너의 향기가 그립다
na rư ran ton no ê hyang ki ka cư rip ta

나를 위한 거라 했던 너의 말
na rưn wuy han ko ra hes ton no ê man
거짓말처럼 차갑게 돌아섰던
ko chis man cho rom cha kap kê tô ra sos ton
너는 왜 너는 왜
no nưn quê no nưn quê
you’re gone away

Come Back Home
Can you come back home
차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로
cha ka un sê sang cư thê nan bo ri chi man cô ne kyo thư rô

Come back home
Can you come back home
모든 아픔은 뒤로 해
mô tư na phư mưn tuy rô he
여전히 널 기다려 이렇게
yo chon hi non ki ta ryo i roh kê
Now you gotta do what you gotta do

COME BACK HOME
COME BACK HOME

Come baby baby come come baby
Come Come baby baby come come

내게 돌아와
ne kê tô ra woa

Come baby baby come come baby
Come Come baby baby come come

아무 대답 없는 니가 너무 밉지만
a mu te ta pop nưn ni ka no mu mop chi man
가끔은 너도 나를 그리워할까
ka cư mưn no tô na rưn cư ri quơ han ka ah ah yeah

너 없는 시간 속에 갇혀버린 난
no op nưn si kan sô kê kat hyo bo rin nan ah ah
앞을 볼 수가 없어 너무 두려워
a phưn bôn su ka op so no mu tu ryo quơ oh oh

아직도 못다 한 많은 날들이
a chik tô môs ta han man hưn nan tư ri
기다리고 있을 것만 같아
ki ta ri cô is sưn kos man ka tha
너는 어디에 어디에
no nư no ti ê o ti ê
too far away

Come Back Home
Can you come back home
차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로
cha ka un sê sang cư thê nan bo ri chi man cô ne kyo thư rô

Come back home
Can you come back home
모든 아픔은 뒤로 해
mô tư na phư mưn tuy rô he
여전히 널 기다려 이렇게
yo chon hi non ki ta ryo i roh kê
Now you gotta do what you gotta do

Come back home
Come back home

Come baby baby come come baby
Come Come baby baby come come

내게 돌아와
ne kê tô ra woa
Come baby baby come come baby
Come Come baby baby come come

Come Back Home
Can you come back home
차가운 세상 끝에 날 버리지 말고 내 곁으로
cha ka un sê sang cư thê nan bo ri chi man cô ne kyo thư rô

Come back home
Can you come back home
모든 아픔은 뒤로 해
mô tư na phư mưn tuy rô he
여전히 널 기다려 이렇게
yo chon hi non ki ta ryo i roh kê
Now you gotta do what you gotta do
One two three
You left me
But I hear your breath from somewhere