Phiên âm theo vần, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Give Love – Akdong Musician (AKMU)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Give Love  – Akdong Musician (AKMU)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

니가날싫어해하는걸알아

Ni ka nan sin ho he ha nưn ko ra ra

나는서운해그런날왜너는못이해해

Na nưn so un he cư ron na ruê no nưn mô si he he

You don’t understand

난너를좋아한다고

Nan no rưn chô ha han ta cô

 

내가뭘잘못했는데내게왜그러는데

Ne ka mươn chan môs hes nưn tê ne kê quê cư ro nưn tê

그럴수록난되게섭섭해

Cư ron su rôk nan tuê kê sip sip he

Oh I’m so sad

그러니까슬슬

Cư ro ni ka sưn sưn

Let me come into your

마음

Ma ưm

 

중요한건마음

Chung dô han kon ma ưm

결코네얼굴만보고좋아하는거 (아니아니야)

Kyon khô nê on kun man bô cô chô ha ha nưn ko [a ni a ni ya]

날미워하는너의날이선말투까지도

Nan mi quơ ha nưn no ê na ri son man thu ka chi tô

사랑하게된거이게내 (맘이야)

Sa rang ha kê tuên ko I kê ne [ma mi ya]

너에대한건사소한것도기억해난마니아

No ê te han kon sa sô han kos tô ki ot he nan ma ni a

아무리나삐굴어도넌내게이순간만화야

A mu ri na bi cu ro tô non ne kê I sun kan man hoa ya

순정만화야주인공은맨날맨날이렇게밤마다기도해

Sun chong man hoa ya chu in công ưn men nan men na ri roh kê bam ma ta ki tô he

 

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

 

 

Give Love

Give Love

 

잘못한것도없는데왜

무작정싫어하고보는너

Why can’t you understand me

난너를좋아한다고

 

네가날싫어해하는걸안후

Nê ka nan sin ho he ha nưn ko ran hu

부터샘솟던의욕이다시들고

Bu tho sem sôs to nê dô ki ta si tưn cô

설레던내맘도끝이겠구나

Son lê ton ne mam tô cư thi kês ku na

했는데또다시슬금슬금

Hes nưn tê tô ta si sưn cưm sưn cưm

 

다가가도될까

Ta ka ka tô tuên ka

 

바라보는것조차싫어할까봐

Ba ra bô nưn kos chô cha sin ho han ka boa

난몰래뒤에서 ‘긍긍전전’해

Nan môn le tuy ê so cưng cưng chon chon he

점점해가지면달빛정전에

Chom chom he ka chi myon tan bick chong cho nê

용기가나내맘을전부전해

Dông ki ka na ne ma mưn chon bu chon he

하지만그녀와내사이거리너무멀어

Ha chi man cư nyo woa ne sa I ko ri no mu mo ro

주고또주는사랑이길바닥에다버려져낙엽처럼쌓이네

Chu cô tô chu nưn sa rang I kin ba ra kê ta bo ryo chyo na kyop cho rom sa hi nê

봄이되면흙으로남아혹시기대해싹이될까

Bu mi tuê myon hư cư rô na ma hôk si kit e he sa ki tuên ka

 

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

 

Give Love

Give Love

 

Phiên âm theo vần, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] JIYEON (T-ARA)– 1MIN 1SEC / NEVER EVER (1분 1초)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

JIYEON (T-ARA)– 1MIN 1SEC / NEVER EVER (1분 1초)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

후후 후우우우 후후 후우 후후 후우우우
Hu hu hu u u u hu hu hu u hu hu hu u u u
NEVER EVER EVER NEVER
후후 후우우우 후후 후우 후후 후우우우
Hu hu hu u u u hu hu hu u hu hu hu u u u
NEVER EVER EVER NEVER 
비가 오다가 또 해가 뜬다
bi ka ô ta ka tô he ka tưn ta
오늘 날씨도 참 내 맘과 같나봐
ô nưn nan si tô cham ne mam koa kat na boa
울었다 웃다 걷다가 뛰다
u ros ta us ta kot ta ka tuy ta
꿈처럼 사라져가고
kum cho rom sa ra chyo ka cô
비가 오다가 또 해가 뜬다
bi ka ô ta ka cô he ka tưn ta
오늘 날씨도 참 내 맘과 같나봐
ô nưn nan si tô cham ne mam koa kat na boa
흐렸다 맑다 눈물이 났다
hư ryos ta mak ta nun mu ri nas ta
아무렇지 않은 척해
a mu roh chi an hưn chok he
난 곰 같은 여자 벌써 네 행복을 빌어
nan côm ka thư nyo cha bon so nê heng bô cưn bi ro
I WANNA BE WITH YOU
BUT I WILL PRAY FOR YOU BABY
NEVER EVER 포기 못해요 
NEVER EVER phô ki môs he dô 
NEVER EVER 나 이렇게
NEVER EVER na i roh kê
한 자 한 자 적어내잖아 네 이름을 또
han cha han cha cho ko ne chan ha nê i rư mưn tô
NEVER EVER 숨으면 안돼
NEVER EVER su mư myo nan tuê
NEVER EVER 떠나지 마요
NEVER EVER to na chi ma dô
숨도 쉬지 못해 너 없인 1분 1초라도
sum tô suy chi môs he no op sin in bun in chô ra tô 
 
후후 후우우우 후후 후우 후후 후우우우
Hu hu hu u u u hu hu hu u hu hu hu u u u
NEVER EVER EVER NEVER
눈을 감았다가 떠보면 꿈 이였기를
nu nưn ka mas ta ka to bô myon ku mi yos ki rưn
빌고 빌다가 지쳐서 다시 잠들어
bin cô bin ta ka chi chyo so ta si cham tư ro
자꾸 자꾸 똑 같은 악몽
cha ku cha ku tôk ka thư nak mông 
헤어나오지를 못해
hê o na ô chi rưn môs he 
눈을 감았다가 떠보면 꿈 였기를
nu nưn ka mas ta ka to bô myon ku myos ki rưn
빌고 빌다가 지쳐서 잠이 들다
bin cô bin ta ka chi chyo so cha mi tưn ta
다시 또 똑같이 반복돼
ta si tô tôk ka thi ban bôk tuê  
제발 날 내버려둬
chê ban nan ne bo ryo tươ
난 곰 같은 여자 벌써 네 행복을 빌어
nan côm ka thưn yo cha bon so nê heng bô cưn bi ro
I WANNA BE WITH YOU
BUT I WILL PRAY FOR YOU BABY
NEVER EVER 포기 못해요
NEVER EVER phô ki môs he dô 
NEVER EVER 나 이렇게
NEVER EVER na i roh kê
한 자 한 자 적어내잖아 네 이름을 또
han cha han cha cho ko ne chan ha nê i rư mưn tô
NEVER EVER 숨으면 안돼
NEVER EVER su mư myo nan tuê
NEVER EVER 떠나지 마요
NEVER EVER to na chi ma dô
숨도 쉬지 못해 너 없인 1분 1초라도
sum tô suy chi môs he no op sin in bun in chô ra tô 
미련하지만 그런 여잔걸 네가 알잖아
mi ryon ha chi man cư ro nyo chan kon nê ka an chan ha
그러니 제발 마지막 부탁 이것만 들어
cư ro ni chê ban ma chi mak bu tha ki kos man tư ro
혹시나 마주친다면 널 잊지 못하는 내게
hôk si na ma chu chin ta myon no rick chi môs ha nưn ne kê 
보란듯이 날 향해 웃어주겠니
bô ran tư si nan hyang he u so chu kês ni 
NEVER EVER 포기 못해요
NEVER EVER phô ki môs he dô 
NEVER EVER 나 이렇게
NEVER EVER na i roh kê
한 자 한 자 적어내잖아 네 이름을 또
han cha han cha cho ko ne chan ha nê i rư mưn tô
NEVER EVER 숨으면 안돼
NEVER EVER su mư myo nan tuê
NEVER EVER 떠나지 마요
NEVER EVER to na chi ma dô
숨도 쉬지 못해 너 없인 1분 1초라도
sum tô suy chi môs he no op sin in bun in chô ra tô 
후후 후우우우 후후 후우우우
hu hu hu u u u hu hu hu u u u 

 

Phiên âm theo vần

W

Warrior – B.A.P

Way Of Tears [The Moon Embracing The Sun OST] – WHEESUNG

Wonder Woman – SEEYA ft DAVICHI ft T-ARA

WOW – BTOB

Wishing On A Start – JIYEON – DREAM HIGH 2

What’s Your Name – 4MINUTE

When I Can’t Sing – SE7EN

When I Miss You – BEAST

We were in love DAVICHI ft. T-ARA

Why Are You Being Like This – T-ARA

When The Door Closes – YUN DUJUN SON ft SON DONGWOO OF BEAST

When I Fall – AFTER SCHOOL

Wild – NINE MUSES

Wild And Young – KANG SEUNG YOON

What Should I Do / What Do- I Do – T-ARA

What Should I Do – JANG GEUN SUK [You’re Beautiful OST]

Phiên âm theo vần

T

Tarantallegra – KIM JUNSU

Talkin’ About Love – J-RABBIT [BOY NEXT DOOR OST]

The One And Only You – KIM SOO HYUN – OST The Moon That Embracess The Sun

The Story Only I Didnt Know – IU

That Man – HYUN BIN // That Woman – BAEK JI YOUNG (Secret Garden OST)

Temptation – AOA

Tomorrow – TABLO ft TEAYANG

Trouble Marker – TROUBLE MAKER

Time To Love – T-ARA

The Words I Don’t Want To Hear – TROUBLE MAKER

Turning Back Looking Back Return – LEE SEUNG GI

Trap – HENRY (SUPER JUNIOR M)

Take Care Of My Girlfriend – BEAST

Touch Love [Master’s Sun SOT] – YOON MIRAE