Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Bounce – JJ Project

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 Bounce – JJ Project

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Xem MV mà nhức cả đầu. 2 lão này nhắn nhít mà loi choi dễ sợ >_<

**********************************************************************************

JYP
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce

자 모두 여기 모여
Cha mô tu yo ki mô yo
나의 마이크로 폰 앞으로 와서
Na ưi ma I khư rô phô na phư rô woa so
자 마음속에 고여
Cha ma ưm sô kê cô do
있는 그 모든 걱정들 내려놔 (내려놔)
Is nưn cư mô tưn kok chong tưn ne ryơ noa (ne ryo noa)
내려놔 (내려놔)
ne ryơ noa (ne ryo noa)
우리 노래가 모든걸 다 잊게 만들어 줄 거야
U ri nô re ka mô tưn kon ta ick kê man tư ro chun ko ya

자 일어나 모두 자리에서 (서)
Cha I ro na mô tu cha ri ê so (so)
망설이지 말고서 (서)
Mang so ri chi man cô so (so)
나를 바라보고 서서 (서)
Na rưn ba ra bô cô so so (so)
내 음악에 맞춰서 다 미쳐봐 (미쳐봐)
Ne ư ma kê mack chươ so ta mi chyơ boa (mi chyơ boa)
미쳐봐 (미쳐봐)
mi chyơ boa (mi chyơ boa)
자 준비됐으면 이제 달려볼게 나를 따라와
Cha chun bi tuês sư myơ ni chê tan lyo bun kê na rưn ta ra woa

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

I wanna make your body move

So don’t stop baby let’s your body groove
Let it drop to the floor floor floor
Let it drop to the floor floor floor
Now everybody

Bounce Bounce

Come on bounce let it bounce bounce
Come on now let it bounce bounce
Come on bounce let it bounce bounce

Now everybody

Shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Everybody shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Now everybody

Rock’n roll
모두 다 온 몸으로 느껴봐
Mô tu ta ôn mô mư rô nư kyơ boa
다같이 신나는 리듬에 맞춰
Ta ka thi sin na nưn ri tư mê mack chươ
이 답답한 세상 속에서 갇혀
I tap tap han sê sang sô kê so kat hyơ
있던 너를 깨워
Is ton no rưn ke wươ
가슴 속에 모든걸 불태워
Ka sưm sô kê mô tưn kon bun the wươ
버려 다
Bo ryo ta
Let it go let it go now let it go

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

난 오늘 이대로 널 보낼 수 없어
Na nô nư ri te rô non bô nen su op so
자 잘 노는 사람들만 모두 모아서
Cha chan nô nưn sa ram tưn man mô tu mô a so
날 따라와 (따라와) 따라와 (따라와)
Nan ta ra woa (ta ra woa) ta ra woa (ta ra woa)
모든걸 잊을 수 있는 곳 그곳까지 갈 거야
Mô tưn ko ri cưn su is nưn côs cư côs ka chi kan ko ya
너의 맘 속을 내가 들어갈 수 있도록
No ưi mam sô cưn ne ka tư ro kan su is tô rôk
다 열어줘 너를 나에게 모든걸 맡긴 채
Ta yo ro chươ no rưn na ê kê mô tưn kon math kin che
자 나를 봐 (나를 봐) 나를 봐 (나를 봐)
Cha na rưn boa (na rưn boa) na rưn boa (na rưn boa)
너와 나 지금 이대로 계속 가보는거야
No woa na chi cư mi te rô kyê sôk ka bô nưn ko ya

I wanna make your body move

So don’t stop baby let’s your body groove
Let it drop to the floor floor floor
Let it drop to the floor floor floor
Now everybody

Bounce Bounce

Come on bounce let it bounce bounce
Come on now let it bounce bounce
Come on bounce let it bounce bounce

Now everybody

Shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Everybody shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Now everybody

Rock’n roll

모두 다 온 몸으로 느껴봐
Mô tu ta ôn mô mư rô nư kyơ boa
다같이 신나는 리듬에 맞춰
Ta ka thi sin na nưn ri tư mê mack chươ
이 답답한 세상 속에서 갇혀
I tap tap han sê sang sô kê so kat hyo
있던 너를 깨워
Is ton no rưn ke wươ
가슴 속에 모든걸 불태워
Ka sưm sô kê mô tưn kon bun the wươ
버려 다
Bo ryo ta
Let it go let it go now let it go
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s