Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Cleansing Cream – Brown Eyed Girls

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

****

Cleansing Cream – Brown Eyed Girls

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

 

아파, 아파 다쳐버린 맘이 많이 많이
A pha, a pha ta chyo bo rin ma mi man hi man hi
oh my honey, honey, baby
어떻게 해야 하죠
O tok kê he ya he chyô
온종일 미친 듯이 놀고 와선 짙은 화장을 지우죠
Ôn chông in mi chin tư si nôn cô woa son chi thưn hoa chang ưn chi u chyô
이런다고 다 잊혀질까요
I ron ta cô ta ick hyo chin ka dô
참 못나게도 반쯤 지워져 버린 두 볼에
Cham môs na kê tô ban chưm chi wươ chyo bo rin tu bô rê
반쯤 지워져 버린 내 입술 위에 흘린 눈물이 클렌징크림에 녹아요
Ban chưm chi wươ bo rin ne ip su ruy ê hưn lin nun mu ri khưn rên ching khư ri mê nô ka dô
정말 왜요, 왜요, 왜죠 언니 이 까만 밤이 새도록
Chong man wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni I ka man ba mi se tô rôk
그 녀석 하나 지워내지 못하고
Cư nyo sok ha na chi wươ ne chi môs ha cô
왜요, 왜요, 왜죠 언니 내 검게 번진 눈물로
wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni ne kom kê bon chin nun mun lô
못내 잊었다며 우겨대는 말 이젠
môs ne I chos ta myo u kyo te nưn ma ri chên
bye, bye
나 어떡하죠, 언니 이젠 잠들고 싶은데
Na o tok ha chyô, on ni I chên cham tưn cô si phưn tê
내 맘은 자꾸 그 녀석한테 달려가네요
Ne ma mưn cha ku cư nyo sok han tê tan lyo ka nê dô
어쩌죠, 언니 나 이대론 안 될 것만 같아
O cho chyô, on ni na I te rô nan tuên kos man ka tha
부탁해, 딱 한잔만 나와 마셔줄래요 부탁해 언니
Bu thak he, tak han chan man na woa ma syo chun le dô bu thak he on ni
Have you ever been in love?
Have you ever really loved?
사랑, 남들은 너무 쉬워
Sa rang, nam tư rưn no mu suy wươ
하지만 내겐 지워지지 않는 문신 같아, 또 잔을 비워
Ha chi man ne kên chi wươ chi chi an nưn mun sin ka tha, tô cha nưn bi wươ
오늘은 나와 정말 사귀자던 멋진 남자도 있었죠 근데 자꾸 그 녀석이 보여
Ô nư rưn na woa chong man sa kuy cha ton mos chin nam cha tô is sos chyô cưn tê cha ku cư nyo so ki bô yo
못나게도 그 자릴 뛰쳐 나왔죠 정말 못나게도 어쩔 수 없었죠
Môs na kê tô cư cha rin tuy chyo na woas chyô chong man môs na kê tô o chon su op sos chyô
예쁜 화장이 무슨 소용 있나요
Dê bưn hoa chang I mu sưn sô dông is na dô
정말 왜요, 왜요, 왜죠 언니
Chong man wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni
(그런 녀석 따위 하나를 여태 잊지 못했고 무심한 기억 저편에 모두 지워
Cư ron nyo sok ta wuy ha na rưn do the ick chi môs hes cô mu sim han ki ot cho phyo nê mô tu chi wươ
그 아이는 이미 나를 잊은 것 같다고)
Cư a I nư ni mi na rưn I chưn kos kat ta cô)
왜요, 왜요, 왜죠 언니 내 검게 번진 눈물로
wuê dô, wuê dô, wuê chyô on ni ne kom kê bon chin nun mun lô
못내 잊었다며 우겨대는 말 이젠
môs ne I chos ta myo u kyo te nưn ma ri chên
bye, bye
왜요, 왜요, 왜요 어떡하죠, 언니 이젠 잠들고 싶은데
wuê dô, wuê dô, wuê dô o tok ha chyô, on ni I chên cham tưn cô si phưn tê
내 맘은 자꾸 그 녀석한테 달려가네요
Ne ma mưn cha ku cư nyo sok han tê tan lyo ka nê dô
어쩌죠, 언니 나 이대론 안 될 것만 같아 부탁해
O cho chyô, on ni na I te rô nan tuên kos man ka tha bu thak he
딱 한잔만 나와 마셔줄래요
Tak han chan man na woa ma syo chun le dô
부탁해 언니 나하고 파티를 해요 아직 난 내 화장을 지우긴 싫어 부탁해, 언니
Bu thak he on ni na ha cô pha thi rưn he dô a chik nan ne hoa chang ưn chi u kin sin ho bu thak he, on ni
아파, 아파 다쳐버린 맘이 많이, 많이
A pha, a pha ta chyo bo rin ma mi man hi man hi
oh my honey, honey, baby
어떻게 해야 하죠
O tok kê he ya he chyô
아파, 아파 다쳐버린 맘이 많이, 많이
A pha, a pha ta chyo bo rin ma mi man hi man hi
oh my honey, honey, baby
어떻게 해야 하죠
O tok kê he ya ha chyô

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s