Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Kill Bill – Brown Eyed Girls

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Kill Bill – Brown Eyed Girls
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

나쁜 짓을 저질렀어요
Na bưn chi sưn cho chin ros so (dô)
그렇게 놀란 눈으로 날 보지 마요
Cư roh kê nôn lan nu nư rô nan bô chi ma (dô)
여기서 다 털어 놓을까요
Yo ki so ta tho ro nô hưn ka (dô)
어젯밤 그대 전화 왜 안 받았게요
O chês bam cư te chon hoa quê an ba tas kê dô
사실 부족해 이걸로 온
Sa sin bu chôk he I kon lô ôn
니가 내게 했던 나쁜 짓엔 Oh
Ni ka ne kê hes ton na bưn chi sên oh
너무 달콤해 지금 Oh
No mu tan khôm he chi cưm oh
너무 당혹스런 너의 그 표정
No mu tang hôk sư ron no ê cư phyô chong

누가 더, 니가, 내가, 나쁠까
Nu ka to, ni ka, ne ka, na bưn ka
나한테 잘 걸렸어 너 말이야
Na han thê chan kon lyos so no ma ri ya
누가 더, 니가, 내가, 아플까
Nu ka to, ni ka, ne ka, a phưn ka
그렇게 살지 마라, 너 말이야
Cư roh kê san chi ma ra, no ma ri ya

혼자 보긴 너무 아까운 일이야
Hôn cha bô kin no mu a ka u ni ri ya
너의 무너진 모습
No ê mu no chin mô sưp

(So) don’t you wanna kill me?

이제 시작이야, 아직 먼 길이야
I chê si cha ki ya, a chik mon ki ri ya
조금 더 배워야 돼, 너 말이야
Chô cưm to be quơ ya tuê, no ma ri ya

왜 나에게 이러시나요
Quê na ê kê I ro si na (dô)
그 말이 그대 입에 오를 말인가요
Cư ma ri cư te I pê ô rưn ma rin ka (dô)
여기서 다 털어볼까요
Yo ki so ta tho ri bôn ka (dô)
그대가 누구 누구 누굴 울렸는지
Cư te ka nu ku nu ku nu ku rưn ryos nưn chi

지금까지 너 만만하게만
Chi cưm ka chi no man man ha kê man
상대했던 얼굴 반반한 애완
Sang te hes to non kun ban ban ha ne qoan
달라 나 준비한 반의 반의반
Tan la na chun bi han ba nê ba nê ban
도 안 한 거야 네 재판
Tô an han ko ya nê che phan

하나, 둘, 셋, 넷 이리 온
Ha na, tun, sês, nê si ri ôn
내가 열을 세기 전에 어서 온
Ne ka yo rưn sê ki cho nê o so ôn

내게 빌지 마 아직은
Ne kê bin chi ma a chi cưn
아니, 벌써부터 울 것 까지야
A ni, bon so bu tho un kos ka tha ya

누가 더, 니가, 내가, 나쁠까
Nu ka to, ni ka, ne ka, na bưn ka
나한테 잘 걸렸어, 너 말이야
Na han thê chan kon lyos so no ma ri ya
누가 더, 니가, 내가, 아플까
Nu ka to, ni ka, ne ka, a phưn ka
그렇게 살지 마라, 너 말이야
Cư roh kê san chi ma ra, no ma ri ya

혼자 보긴 너무 아까운 일이야
Hôn cha bô kin no mu a ka u ni ri ya
너의 무너진 모습
No ê mu no chin mô sưp

(So) don’t you wanna kill me?

이제 시작이야, 아직 먼 길이야
I chê si cha ki ya, a chik mon ki ri ya
조금 더 배워야 돼, 너 말이야
Chô cưm to be quơ ya tuê, no ma ri ya
Hey,
이젠 놔줄게
I chên noa chun kê
있는 힘 다 해서 멀리 뛰어가
Is nưn him ta he so mon li tuy o ka

Hey,
여기까지야
Yo ki ka chi ya
비참한 니 모습 영원히 기억할게 (영원히 기억할게)
Bi cham han ni mô sưp yong quơn hi ki ot han kê (yong quơn hi ki ot han kê)
뛰어 달아나 숨이 찰 때까지
Tuy o ta ra na su mi chan te ka chi
모든 건 단 하나, 니가 한 댓가지
Mô tưn kon tan ha na, ni ka han tes ka chi
너 좀 봐라 봐. 미칠 것만 같지
No chôm boa ra boa. Mi chin kos man kat chi
눈물에 콧물에 꼴 한 번 사납지
Nun mu rê khôs mu tê côn han bon sa nap chi
이거는 알아둬
I ko nư na ra tươ
니가 내게 줬던 모멸과 수치
Ni ka ne kê chươs ton mô myon koa su chi
에 비하면 어림 반 푼어치
Ê bi ha myo no rim ban phu no chi
도 아냐 그러니까 애처럼 울지 좀 마
Tô a nya cư ro ni ka ye cho ro mun chi chơm ma
이대로 이야기가 끝일까
I te rô I ya ki ka cư thin ka
마음 다 놓지는 마, 너 말이야
Ma ưm ta nôh chi nưn ma, no ma ri ya
또 다시 내 눈에 넌 잡힐까
Tô ta si ne nu nê non chap hin ka
눈앞에 띄지 마라, 너 말이야
Nu na phê tê chi ma ra, no ma ri ya

보이지도 않게, 들리지도 않게
Bô I chi tô an kê, tưn li chi tô an kê
이름도 바꿔버려
I rưm tô ba kươ bo ryo

(So) don’t you wanna kill me?

좁은 세상이야, 쉽진 않을 꺼야
Chô pưn sê sang i ya, suyp chi nan hưn ko ya
사랑은 포기하길, 너 말이야
Sa rang ưn phô ki ha kin, no ma ri ya

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s